Software Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)

  1. Windows Preinstallation Environment je odlehčená verze systému Windows používaná k nasazení počítačů, pracovních stanic a serverů nebo k instalaci, nasazení a opravě systému Windows, když je offline. V systému Windows PE můžete: Nastavit pevný disk před instalací systému Windows.
    Snímek obrazovky
    zobrazit více